Regulamin serwisu BezZobowiazan.pl

 1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu bezzobowiazan.pl (zwanym dalej "Serwisem"), w szczególności umieszczania w Serwisie ogłoszeń towarzyskich oraz kontaktów pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Warunkiem korzystania ze świadczonych usług jest akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie ich dostępności i reklamacji związanych z ich świadczeniem.
 2. Dostawcą usług w ramach Serwisu jest firma PortI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Narbutta 32 lok. 2 zwana dalej PortI Sp. z o.o.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełniła formularz rejestracyjny zwany dalej „Profilem”.
 4. Poprzez wysłanie formularza użytkownik akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie informacji przez PortI Sp. z o.o. w celach prezentacji danych w sieci Internet (przy czym bez kojarzenia ich przy prezentacji z podanym rzeczywistym adresem e-mail) oraz w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).
 5. Podając swoją datę urodzenia w formularzu rejestracyjnym, użytkownik potwierdza jej autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. PortI Sp. z o.o. nie weryfikuje jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w ogłoszeniu towarzyskim czy przesyłane w ramach Serwisu.
 6. PortI Sp. z o.o. zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do jego danych zawartych w profilu w celu ich aktualizacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 7. Opis oferowanych w Serwisie usług, cennik, sposób zamówienia, rodzaj oraz wszelkiego typu informacje związane z usługami, dostępne są na stronie internetowej www.bezzobowiazan.pl po rejestracji. Rejestracja w Serwisie jest i zawsze będzie bezpłatna, wolna od jakichkolwiek ukrytych kosztów.
 8. Zarejestrowany Użytkownik może umieścić w Serwisie jedno ogłoszenie towarzyskie.
 9. Zdjęcia, nagrania audio lub video umieszczone przez Użytkownika w Serwisie mogą zawierać jedynie wizerunek Użytkownika. Użytkownik zamieszczając je w Serwisie oświadcza, że posiada prawa autorskie do tych materiałów w zakresie niezbędnym do zezwolenia na jego rozpowszechnianie w Serwisie.
 10. PortI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie publikowania poszczególnych anonsów, zdjęć, nagrań audio lub video, prawo zwracania się do Użytkowników o dokonanie stosownych uzupełnień lub zmian w treści zgłoszonych przez nich anonsów, oraz prawo do usunięcia anonsu, zdjęć, nagrań audio lub video bez ostrzeżenia i podawania przyczyny.
 11. Niedozwolone jest umieszczanie w ogłoszeniu towarzyskim treści sprzecznych z prawem, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, lub propagujących przemoc.
 12. Niedopuszczalne jest:
  1. umieszczanie informacji umożliwiających kontakt z autorem ogłoszenia towarzyskiego poza Serwisem (takich jak adres, telefon, numer konta w komunikatorze, adres e-mail czy adres strony WWW).
  2. korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych i umieszczanie w wiadomościach przesyłanych między Użytkownikami przekazów reklamowych oraz treści sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt.
 13. PortI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta osobistego lub uwolnienia jego nazwy bez ostrzeżenia, jeśli Użytkownik nie aktywuje konta przez 14 dni lub, po aktywacji, nie loguje się na nie przez 3 miesiące.
 14. PortI Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisu i chronić dane znajdujące się na serwerach Serwisu. Jednocześnie PortI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu.
 15. PortI Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
  2. treści umieszczane w ogłoszeniach Użytkowników czy przesyłane w ramach Serwisu,
  3. skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
  4. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu z powodu przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od dostawcy usługi,
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi.
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. PortI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 17. Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Serwisu na adres e-mail kontakt@bezzobowiazan.pl lub też listownie na adres PortI Sp. z o.o., ul Narbutta 32 lok. 2, 02-541 Warszawa.